12 de maig 2008

Moció per l'adhesió a la campanya "A taula, en català"

Des d'Alternativa Vendrellenca hem preparat una moció per tal que l'Ajuntament del Vendrell s'adhereixi a la campanya de la Plataforma per la Llengua i per l'Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català (ADEC), "A Taula, en català". Aquesta campanya vol impulsar l'ús del català en l'etiquetatge dels productes comercials a través d'un augment important de la demanda. Malgrat que hi ha hagut un increment notable en els darrers anys, l'etiquetatge en català no es troba en la situació que li correspon. I és que el cas del català constitueix una excepció a nivell mundial, ja que cap llengua d'un país democràtic amb tants parlants com el català i amb el reconeixement oficial establert per a la nostra llengua, té tantpoca presència en l'etiquetatge dels productes.

Amb aquesta campanya es vol aconseguir que les institucions i entitats facin efectiu el seu compromís de consumir productes de manera responsable atenent el criteri de l'us de la llengua catalana en l'etiquetatge.

El text de la moció és el següent:

"Atès que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes institucionals o d’entitats que es fan a Catalunya, no estan etiquetades en català.

Atès que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant pel que fa al nombre de parlants, en estatuts d’oficialitat, com de vitalitat de la llengua.

Atès que la responsabilitat dels ajuntaments en salvaguardar els drets dels ciutadans davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del català com a mostra de respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors potencials.

Atès que l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística exposa que les empreses públiques de les corporacions locals, i també les seves empreses concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el català en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge i l’ús del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.

Per tot això presentem la següent:

MOCIÓ

- Que l’Ajuntament del Vendrell es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l’etiquetatge en català.

- Que L’Ajuntament del Vendrell a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció es comprometi a consumir totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan procedeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

- Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament del Vendrell (policia local, escoles, oficines de turisme, instal·lacions esportives, etcètera) es consumeixi, a partir del dia en el que s’aprova aquesta moció, totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

- Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya i a l’entitat Plataforma per la Llengua perquè l’Ajuntament del Vendrell s’adhereixi a la campanya A Taula, en català.".