27 d’abril 2007

Acord amb el Partit Antitaurí Contra el Maltractament Animal


La darrera setmana membres d’Alternativa Vendrellenca ens hem reunit amb representants del Partit Antitaurí Contra el Maltractament Animal (PACMA). En aquesta reunió hem arribat a l’acord que el nostre partit defensarà a la vila, mitjançant el programa per a les properes eleccions municipals, bona part de les propostes del Partit Antitaurí, el qual ens assessorarà en temes relacionats amb els animals, i des d'Alternativa Vendrellenca li donarem suport en les seves campanyes.

Tant el PACMA com Alternativa Vendrellenca entenem que una societat moderna i sensible ha de defensar la sostenibilitat del planeta i tot el que ens envolta, inclosos els animals, com a part indissoluble del medi. Tenint en compte que la protecció del nostre planeta passa per una defensa de totes les formes de vida, considerem que les institucions democràtiques han de posar els mitjans necessaris per promoure una responsabilitat més elevada i un tracte respectuós amb la condició dels animals com a éssers sensibles al dolor i al sofriment físic i psíquic. La presència i la tinença d’animals afavoreix l’acostament a l’entorn natural i fomenta el respecte per la naturalesa. S’ha demostrat que l’origen de les accions violentes que tenen com a víctimes animals indefensos es troba en la deficient informació i educació. Per això pensem que s’han d’intensificar les polítiques dirigides a la conscienciació i sensibilització que permetin dur una relació harmoniosa entre les persones i els animals.

Les propostes que inclourem al nostre programa són:

- Elaboració d’ordenances sobre protecció dels animals i compliment de les existents.

- Creació d’una Oficina Municipal de Protecció dels Animals.

- Dotació d’un cos especialitzat en la defensa dels animals, enfortint l’acció inspectora de l’Ajuntament amb personal que vetlli per l’efectiu compliment de la Llei i proveeixi als agents de l’Autoritat Municipal de la formació adequada per a actuar en cas de rescat d’animals i/o decomís.

- Coordinació entre les Administracions estatal i autonòmica amb l’Administració local per al desenvolupament de polítiques de protecció als animals.

- Compliment estricte de la prohibició de sacrifici de gossos i gats en les instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia i en els nuclis zoològics.

- Control estricte de la identificació obligatòria dels animals de companyia per a qualsevol transacció de l’animal i la inscripció en el cens municipal.

- Campanyes permanents de sensibilització que evitin l’abandó d’animals i el foment de l’adopció i de conscienciació sobre els avantatges de l’esterilització. Campanyes de sensibilització, respecte i convivència entre éssers humans i animals.

- Concertació de la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts amb associacions de protecció i defensa dels animals.


- Existència en els centres d’acollida de programes per a la promoció de l’adopció dels animals, així com programes de seguiment de les adopcions.

- Prestació del servei de recollida i lliurament d’animals exòtics abandonats o perduts a centres especialitzats que disposin dels mitjans tècnics i personals adequats.

- Control de colònies de gats i altres animals salvatges urbans, esterilitzant, vacunant i desparasitant, en col·laboració amb les associacions de protecció i defensa dels animals.

- Subvenció per a l’esterilització i identificació de gossos i gats.

- Control estricte de les activitats d’ensinistrament dels animals considerats potencialment perillosos o animals de companyia per a les activitats d’atac, defensa i guàrdia i similars.

- Persecució policial de les baralles de gossos.

- Prohibició efectiva de l’exposició d’animals en la via pública per a la seva venda i/o exhibició sense excepcions.

- No utilització d’animals en els circs.

- Accés d’animals domèstics als transports públics urbans.

- Declaració de ciutat antitaurina i amiga dels animals. Eliminació de subvencions públiques per a espectacles taurins.

- Control estricte de la criatura dels animals de companyia.

- Exercici estricte de les funcions de vigilància i inspecció dels nuclis zoologògics amb animals de companyia amb la finalitat de garantir les condicions higiènic-sanitàries i de benestar adequades a les seves necessitats.

- Prohibició en el terme municipal de centres de criatura d’animals salvatges en captivitat i de centres d’animals per a experimentar.

- Implantació de menús vegetarians optatius en menjadors públics.

- Prohibició d’ús d’animals en festivals populars.

- Prohibició de granges de cria per a experimentació i de granges pelleteres.

A més a més creiem que per número de població és hora que es comenci a treballar en el projecte d’un refugi d’animals en condicions.

26 d’abril 2007

Els cartells d'ALVEN ja estan al carrer


La nit de diumenge 22 d’abril va ser l’escollida per realitzar la primer encartellada promocional d’Alternativa Vendrellenca. Realment va ser tot un èxit ja que vam aconseguir que per Sant Jordi, totes les cartelleres del municipi despertessin amb el color vermell i groc dels nostres cartells.

A més a més cal destacar la gran acceptació que va tenir el disseny destacant que, fins i tot, va haver-hi persones que ens van demanar un còpia per poder portar-la cap a casa.

Des d’ALVEN també vam aprofitar la diada del 23 d’abril per repartir informació del partit.

24 d’abril 2007

Escrit pels treballadors/res del Consistori


El proper 27 de maig de 2007, mitjançant les properes eleccions municipals, la població del Vendrell decidirà quines seran les persones que gestionaran el municipi durant els propers quatre anys. I, com és lògic, el tarannà d’aquests governants marcarà el futur de l’Ajuntament i dels seus treballadors i treballadores.

Des d’Alternativa Vendrellenca creiem que la plantilla de personal és el veritable motor del consistori. L'alcalde o alcaldessa i els regidors i les regidores poden marcar les directrius, però qui realment s’encarrega del dia a dia i de tirar endavant la feina és cadascuna de les persones que formen part de la plantilla de personal de l'Ajuntament.

És per això que creiem important explicar-vos una sèrie de mesures que tirarem endavant si Alternativa Vendrellenca entra a l’Ajuntament arran de les properes eleccions:

1- Establirem una jornada laboral de 35 hores setmanals. Això ja s’està fent a moltes altres administracions i creiem que ja és hora que es faci a la nostra. És una demanda històrica del sindicalisme que fins i tot, els polítics del tripartit es van comprometre a impulsar al conegut Pacte del Tinell, tot i que a l’hora de la veritat es van estimar més mirar cap a un altre costat.

2- Impulsarem el procés de promoció del personal laboral a funcionari.

3- En períodes de baixa laboral, eliminarem el límit mínim d’un any d’antiguitat que reflecteix el conveni actual. Tothom cobrarà el 100% del sou en període de baixa, sigui quina sigui la seva antiguitat.

4- Establirem eines per fomentar la participació dels treballadors i les treballadores en els temes que afectin el futur de l’Ajuntament. També veiem indispensable que existeixi un diàleg més directe i un tracte més humà entre els regidors i regidores i la plantilla.

5- Valorarem les persones per la seva capacitat de treball i no pas per la seva ideologia. No ens importa que sigueu simpatitzants o militants del PSC, CiU, ERC, PP o Iniciativa o de qualsevol altre partit. L'únic que ens interessa és que cadascú compleixi amb les seves obligacions.

6- Eliminarem l’obligació actual de fer les vacances en períodes mínims de 5 dies, ja que considerem que, mentre es garanteixi el bon funcionament del servei, no ens ha d’importar quants dies seguits es facin de vacances.

7- Incorporarem al nou conveni del consistori els avantatges que pugui comportar per a la plantilla l'aplicació de la nova Llei de conciliació de la vida familiar i laboral.

Volem que reflexioneu si us interessa que al capdavant de l’Ajuntament hi hagi unes persones que no han mostrat cap interès pels problemes dels treballadors i treballadores o, al contrari, us interessa que n'hi hagi unes altres com som nosaltres, que considerem aquest tema fonamental per assegurar un bon funcionament de l’Administració.

21 d’abril 2007

Presentem dos peticions a l'Ajuntament

Fa unes mesos es va inaugurar el carrer que uneix la cruïlla del carrer de les Roquetes amb l’avinguda del Baix Penedès i la carretera de Valls. Aquest carrer ha portat alguns avantatges importants, com apropar dues zones històricament allunyades (Tancat i carretera de Valls) i descongestionar de tràfic un vial, fins ara problemàtic, com era el carrer Indústria.

Tot això estaria molt bé si no fos perquè, com altres vegades, l’Ajuntament no acaba de fer bé les coses. Des de la posada en marxa d’aquest nou vial, els veïns de la zona han observat, preocupats, una sèrie de fets:

1- La cruïlla del carrer Roquetes amb l’avinguda Baix Penedès presenta serioses dificultats de visió, que junt amb el major volum de vehicles que comporta el nou carrer, ha provocat que un dia sí i un altre també, hi hagi un accident davant de casa seva. A més a més, aquesta defectuosa visibilitat provoca que durant les hores de més moviment de cotxes, es produeixin llargues cues de vehicles.

2- Des de fa moltes setmanes, l’enllumenat públic del nou carrer resta apagat quan marxa el sol. Tothom que hagi passat per allà sap que és un carrer molt llarg i envoltat de camps, ja que és una zona sense habitatges. En una època en que la seguretat ciutadana no està en els seus millors moments podreu comprendre que aquest carrer, a les fosques i envoltat de parcel·les buides, no és el lloc que doni més confiança del municipi. No sabem si no els encenen perquè hi ha alguna avaria o per estalviar. Esperem que no sigui aquest últim cas ja que entenem que no es pot estalviar amb la seguretat de les persones. Si és una avaria, creiem que ja dura massa i que l’Ajuntament del Vendrell ha de garantir que estiguin en funcionament.

Per tot això des d’Alternativa Vendrellenca hem entrat al Registre de l’Ajuntament del Vendrell, dues queixes i/o peticions. A la primera demanem la instal·lació immediata d’un semàfor a la cruïlla del carrer de les Roquetes amb l’avinguda Baix Penedès. Aquest semàfor evitaria els accidents i, a més a més, serviria per regular el tràfic i evitar les cues que es produeixen. Al segon escrit demanem que, per tal de garantir la seguretat dels vendrellencs i vendrellenques, l’enllumenat públic d’aquest nou carrer estigui encès durant totes les hores en que la llum solar no garanteixi una visibilitat adequada.

19 d’abril 2007

Rubén Suan encapçalarà la candidatura


Rubén Suan va néixer el 15 d’abril de 1980 a Barcelona. Fill de família treballadora, el seu pare, l'Ignacio, és natural de Castella i la seva mare, la Dolors, de Barcelona. Té dues germanes: l' Anabel, de 28 anys, i la Sílvia, de 17. Va viure els seus primers quatre anys al barri de Can Vidalet de l’Hospitalet de Llobregat, fins que el 1984 va venir a viure al Vendrell. Com que va venir de tan petit, ell sempre s’ha considerat vendrellenc de naixement, sense que això vulgui dir que renunciï a les seves arrels.

Va estudiar a l’escola pública Àngels Garriga, on va obtenir el Graduat Escolar amb una qualificació de notable. Després va passar a estudiar BUP i COU a l’IES Baix Penedès des d’on, després d’aprovar la selectivitat, va passar a estudiar la carrera de Geologia a Barcelona.

Aquest fet va marcar un punt d’inflexió a la seva vida. Encara que, segons la seva mare, “sempre havia estat un nen una mica rebel”. Va ser en l’ambient universitari on va arribar a la conclusió que calia lluitar i treballar per canviar aquest món. Es va involucrar en els moviments estudiantils, com per exemple en les lluites contra la LOU, i va començar a col·laborar amb moviments de l’esquerra independentista.

És en aquesta època, exactament el 2002, quan juntament amb vuit persones més, van fundar el Col·lectiu la Trinxera al Vendrell, amb l’objectiu de promocionar la llengua i la cultura de la vila, i també “per lluitar contra aquesta classe política que utilitza el Vendrell pels seus interessos personals i de partit”.

Després de tres anys d'anades i vingudes a Barcelona, va decidir deixar els estudis universitaris i entrar de ple en el món laboral, encara que ja havia treballat un parell d’estius a l’Aqualeon. Va ser així com, amb 22 anys, va començar a treballar, com a auxiliar administratiu, al Consell Comarcal del Baix Penedès. Després d'un any de treballar-hi, i havent vist el descontentament dels treballadors i treballadores de l'organisme, va iniciar un moviment per organitzar sindicalment la plantilla laboral. Va ser aleshores quan es va afiliar a la Intersindical-CSC, un sindicat independent que, com a tal, defensa els interessos dels treballadors dels Països Catalans. L'any 2004 va promoure les primeres eleccions sindicals a l’empresa i, tot i ser el treballador més jove de la plantilla laboral, en va ser escollit el representant.

Va ser aleshores quan es va començar a negociar el conveni dels treballadors laborals de l’empresa, i Rubén Suan va ser l’interlocutor i portaveu de la plantilla. El 2005, a més a més, va ser escollit portaveu de la Intersindical-CSC a la Unió Territorial del Penedès, Garraf i Anoia. Durant el procés negociador del conveni del Consell es van produir una sèrie de mobilitzacions, que van tenir un considerable ressò mediàtic a la premsa municipal i comarcal, i fins i tot va sortir a Televisió Espanyola. Després de gairebé un any i mig de lluita, els treballadors van aconseguir les seves reivindicacions i es va signar el conveni. Uns mesos més tard, i després de quatre anys i mig de treballant-hi, va considerar que el seu cicle al Consell Comarcal havia finalitzat després d'haver aconseguit la signatura del conveni.

Uns mesos després de deixar de treballar al Consell Comarcal, va entrar a treballar a l’Ajuntament del Vendrell com a responsable de la Borsa d’Habitatge. Al cap de set mesos, a final del 2006, va decidir plegar de l’Ajuntament, cansat de la hipocresia existent: “la Borsa d’Habitatge és una eina que podria estar molt bé però que, en el cas de la de l’Ajuntament del Vendrell, els seus polítics la tenen només per quedar bé de cara la gent, per poder dir que fan coses pel jovent, però realment no se'n preocupen gens ni mica”.

Des dels 23 anys viu independitzat i en un pis de lloguer i, des dels darrers tres anys, comparteix la vida amb la Laia i amb la Neska, un llaurador retriever de 3 anys i 27 quilos de pes.

Durant el 2006, juntament amb l’Aleix Mallofré, el Jon Olano, la Neus Codina, el Pol Ripoll i el Marc Feliu, van començar a donar forma a l’Alternativa Vendrellenca, que aquest 2007 ja ha estat inscrita al Registre de Partits i de la qual va ser escollit Secretari general.

El primer gran objectiu de la formació són les eleccions municipals del 27 de maig de 2007, mitjançant les quals volen “aconseguir representació al consistori”, encara que “això no ens obsessiona, ja que tant per edat com per ganes de treballar, tenim clar que el futur és nostre, així que si no no és en aquestes serà en les d’aquí a quatre anys, però que ningú dubti que un dia o un altre aconseguirem el nostre objectiu”.

17 d’abril 2007

Apostem per un creixement sostenibleUn estudi recent de la Universitat de Barcelona constata que l'any 1996 el Baix Penedès va passar de ser la primera comarca, quant a condicions de vida, a ser la setena. La raó principal d’aquest greu descens en qualitat de vida és l'augment d’un 46% de la població sense que s’hagin incrementat els serveis. Aquest estudi, al qual cap dels partits polítics ha volgut donar importància perquè són els principals responsables, confirma un fet que la majoria de vendrellencs i vendrellenques ja sabem.

Des de fa més d’una dècada el municipi del Vendrell està patint un dels augments demogràfics més importants de Catalunya. Amb dades de la pàgina web del consistori, constatem que cada any el Vendrell té un creixement que oscil·la entre els 1.000 i els 1.500 habitants, un augment brutal que ens confirma el que comenta l'estudi esmentat.

Des d’Alternativa Vendrellenca no estem contra que la nostra vila creixi, ja que entenem que és un fet inevitable, però ho ha de fer correctament, de forma sostenible. Creiem que els serveis del municipi han de créixer en la mateixa mesura que ho fa la població. Ara mateix això no ho està fent: trobem un hospital saturat, una escola -com la recentment inaugurada CEIP Marta Mata- feta de barracons, una manca de llars d’infants, d’ajuts, etc. I que ningú cregui que els polítics d’avui dia hi faran res, ja que si tinguessin un interès real per

També trobem un altre problema derivat de l'excessiu creixement demogràfic de la vila. Des de l’Ajuntament del Vendrell no s’ha realitzat cap tipus de política per facilitar la integració dels nouvinguts, i amb aquesta paraula ens referim a totes aquelles persones que vénen a viure a la vila, no a un sector en concret. Un vers que van llegir els Diables del Vendrell, a la darrera Festa Major, explica de forma prou entenedora el problema: “On són els 30.000 habitants del Vendrell, si a la plaça només hi som els de sempre?”. Necessitem apropar la nostra cultura a les persones que vénen a viure a la vila, per tal de facilitar la integració i enriquir el municipi.

Per acabar, volem anunciar que quan entrem a l’Ajuntament, des d’Alternativa Vendrellenca i mitjançant tots els mitjans legals possibles, no permetrem la construcció de cap tipus d’habitatge nou fins que no es faci un projecte, que s’ha d’encarregar d’estudiar com ha de créixer el Vendrell per tal de garantir un creixement sostenible real de la vila. Aquest estudi és imprescindible per garantir les millors condicions de vida per als nostres vilatans i vilatanes.

04 d’abril 2007

Arriba l'Alternativa!


Durant els últims anys hem pogut observar que a les darreres eleccions (municipals, autonòmiques, constitució europea, estatut...) els percentatges d’abstenció han crescut de forma espectacular. És aleshores quan els polítics proclamen que entre tots hem de trobar el perquè d’aquest descens. Però el perquè està ben clar. La gent està cansada de veure com la classe política dóna prioritat als seus interessos personals i de partit per davant dels interessos de la població. I aquesta situació és la que es dóna a la nostra vila ja que, avui dia, cap dels partits presents a l’Ajuntament del Vendrell (PSC, CiU, PP, ERC i PxC) han demostrat cap tipus d’interès en solucionar els veritables problemes dels vendrellencs i vendrellenques, és més, el primer que van fer quan es va iniciar la darrera legislatura (2003) és apujar-se els sous.

Mentrestant la qualitat de vida a la nostra comarca baixa davant la seva indiferència. Un estudi elaborat per la Universitat de Barcelona, publicat al diari “El 3 de vuit” el 9 de març de 2007, constatava que el Baix Penedès havia passat, el 1996, de ser la primera comarca de la província de Tarragona en qualitat de vida, a ser la setena. El motiu, segons els autors del treball, seria un augment del 46% de la població sense que s’hagin incrementat paral·lelament els serveis.

A més a més, els partits tradicionals han demostrat que són incapaços d’aturar la destrucció de la nostra comarca. Exemples com la construcció de les dues autopistes, l’AVE i els nous projectes del CIM i el nou traçat de la N-340 ho verifiquen. En alguns casos la destrucció no s’atura perquè els partits no tenen prou força, altres perquè no fiquen prou interès i d’altres perquè han d’obeir interessos de partit i rebutjar lluitar pels interessos locals.

Per tot això hem cregut necessari crear una alternativa política a la vila, una alternativa que es preocupi de solucionar els veritables problemes de la gent, i on els seus representants es moguin únicament per les ganes de treballar pel Vendrell. És important treballar per millorar la vida del poble i, a més a més, treballar per canviar la forma de fer política, que cada vegada es mostra més allunyada de la realitat de la gent.

És important afrontar problemes com el de la construcció, un dels més notoris de la nostra vila. No som contraris que El Vendrell creixi, però creiem que ho ha de fer d’una manera sostenible, promovent paral·lelament el creixement dels serveis. Hem de treballar per solucionar la qüestió de la immigració, no buscant postures de divisió sinó de proximitat, apostant per eines d’interactuació entre les diverses cultures. Caldrà un esforç per part de tothom, apropant la nostra cultura als nouvinguts i enriquint-nos amb la seva. S’ha de propugnar una veritable democràcia social i econòmica en què els interessos col·lectius estiguin per damunt de qualsevol minoria privilegiada. S’han de potenciar polítiques de protecció del medi ambient, potenciar la cultura de la nostra vila, potenciar un turisme de qualitat, executar més polítiques socials (no de cara a la galeria com fins ara), comptar més amb el jovent, etcètera...

Encara que el nostre marc d’actuació es delimiti a la vila del Vendrell, defensem el dret inalienable del poble català a autodeterminar-se. Hem de treballar perquè la llengua catalana, que és la pròpia de la nostra terra, assoleixi la normalització en tots els àmbits i entenem que ha de ser objecte de protecció i promoció.

Et demanem que reflexionis una estona, que pensis si durant les últimes legislatures, durant el govern dels partits tradicionals, la teva qualitat de vida ha augmentat o no. Si com nosaltres, arribes a la conclusió de que la qualitat de vida està en descens i de que els polítics només es preocupen d’ells mateixos, et demanem que ens recolzis i així puguem canviar les coses. Et demanem que t’uneixis a l’alternativa!