28 de maig 2008

Valoració del Ple del passat 22 de maig


El passat dijous 22 de maig es va celebrar el darrer ple de l’Ajuntament del Vendrell i tal com fem sempre, la gent d’ALVEN hi vam assistir. Com ja podíem preveure, pels 25 punts de l’ordre del dia, va ser una sessió que es va allargar moltíssim i que va acabar sobre les 12 de la nit.

En el tercer punt de l’ordre del dia es va aprovar de forma provisional i per unanimitat el Pla Especial urbanístic que contempla el canvi d’adjudicació d’usos a l’illa situada al sector 11 “Tancat del Galan”, delimitada pels carrers Barcelonès, Occitània, Ribera d’Ebre i avinguda Tancat de la Plana. Aquesta zona que abans era d’equipaments esportius ara passarà a ser zona d’equipaments educatius i socioculturals i en aquest espai es situarà l’escola Marta Mata i el nou casal d’avis del Tancat.

Un punt conflictiu va ser el número 12 on es proposava la ratificació d’un acord de Junta de Govern per la formalització d’un crèdit. Segons va explicar el regidor Jaume Domingo aquest crèdit es demanava mitjançant l’empresa municipal El Vendrell Esport i Lleure per arranjar la zona de l’antic Club de Tennis i començar a fer les noves instal·lacions esportives. La part més conflictiva va venir quan es va comentar que fa quatre anys, abans que finalitzés l’anterior mandat de CiU, s’havia fet una hipoteca sobre els terrenys per tal de realitzar les obres del Club de Tennis amb els diners resultants. Segons es va comentar a la sessió quan va entrar a l’Ajuntament l’equip de govern encapçalat per l’alcaldessa anterior, la senyora Helena Arribas del PSC, les obre projectades no es van realitzar mai i no es sap on van anar a parar els diners que ja hi estaven destinats. Després d’una estona d’acalorat debat el senyor Manu Hernández va explicar que aquells diners s’havien gastat en pagar obres adjudicades a dit per l’anterior govern convergent al que, el senyor Domingo va respondre que era millor que no és parlés sobre obres adjudicades a dit, donant a entendre que això era una practica que s’havia donat en l’anterior govern PSC-PP. De tot això des d’Alternativa Vendrellenca arribem a dos conclusions:

1- Que una vegada més quan es tracten temes econòmics és impossible treure cap tipus de claredat, que les acusacions es creuen d’una banda a l’altra sense que ningú sigui capaç de donar explicacions clares i que tot plegat només ens porta a que la desconfiança cap a tota la classe política sigui total.

2- Que per part dels dos partits principals (PSC i PP) van haver acusacions molt greus d’adjudicació d’obres adit i que, en contra del que va dir el senyor Jaume Domingo de que millor que no és parlés, nosaltres creiem tot el contrari: volem que es parli clar i que les dues parts donin les explicacions pertinent sobre les obres adjudicades a dit. En aquest sentit des d’ALVEN entrarem un escrit dirigit als portaveus d’aquests partits per tal que donin explicacions públiques sobre aquesta temàtica.

Al final es va aprovar la formalització del crèdit amb 14 vots a favor (CiU,PP,PxC i ERC) i 7 en contra (PSC).

Seguidament es van tractar de forma conjunta dos punts que nosaltres considerem molt importants que eren els 13 i 14, els quals proposaven la imposició de Contribucions Especials per l’execució d’obres de millora de trams del carrer de la Riba i del carrer Nou de Sant Vicenç de Calders. Des d’Alternativa Vendrellenca hem manifestat en múltiples ocasions el nostre rebuig a que els veïns i veïnes hagin d’assolir part de les despeses quan s’hagi de fer algun tipus d’obra al municipi. Considerem que la població ja paga els seus impostos i que hauria de ser l’Ajuntament del Vendrell qui, amb una bona gestió pressupostària i amb les subvencions de les altres administracions es fes càrrec de la inversió. A més a més ens trobem en que la imposició d’aquestes contribucions són del tot arbitràries i sense cap tipus de regulació. Segons va explicar el regidor d’obres públiques, el senyor Jaume Escarré (CiU) els veïns i veïnes de la plaça de la Font no hauran de pagar aquests contribucions encara que allà també es faran obres. El regidor es basa en que al ser una plaça es considera que en pot fer ús tot el municipi i que, per tant, és una millora per tothom. La qüestió és que quan es van fer obres a la plaça Francesc Macià sí que es van cobrar aquests impostos aleshores, quin tipus de criteri es fa servir? També s’ha de dir que el percentatge de l’obra que fan pagar als veïns i veïnes varia depenent del carrer o zona sense cap tipus de lògica. Per la nostra banda manifestar un altre cop el nostre rebuig a aquesta practica del Consistori i demanar un altre cop la supressió de les Contribucions Especials. Acabar dient que les propostes van tirar endavant amb els 13 vots a favor (CiU, PP i PxC) i 8 abstencions (PSC i ERC).

També es va aprovar la nostra moció per l’adhesió a la campanya “A taula, en català” de la Plataforma per la Llengua i l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC) amb 12 vots a favor (CiU, PxC i ERC) i 9 abstencions (PSC i PP). Ens va estranyar la postura del PSC que va explicar la seva postura en la dificultat de poder accedir a productes de tot tipus que estiguin etiquetats en català. Tal com els hi vam poder dir al torn de precs i preguntes, a la web de l’ADEC existeix un directori de més d’un miler d’empreses que etiqueten en català, classificades pel seu sector d’activitat i per la seva situació geogràfica. Per tan des d’ALVEN l’única dificultat existent en poder dur a terme la proposta són les ganes i la convicció que es puguin tenir. També vam aprofitar per recordar a la gent del PSC que la seva abstenció era difícil d’entendre que el PSC està adherit a la campanya a nivell de Catalunya.

Volem aprofitar per donar públicament el nostre suport a la proposta presentada per ERC en suport del jove terrassenc Francesc Argemí “Franki” condemnat a 2 anys i 7 mesos de presó sota la falsa acusació d’haver estripat una bandera espanyola.

Entre altres mocions també es va aprovar per unanimitat que la nova escola primària de Coma-ruga es dirà CEIP Pla de Mar, el declarar la sardana com a Dansa Nacional de Catalunya i el suport a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la UNESCO. També es va aprovar una moció del PSC per tal que s’arrangi el pas de vianants soterrat de la via del tren a l’entrada nord del Vendrell.

Durant el Ple també ens vam assabentar que el nou CAP II, que estarà situat a la zona del Botafoc, estarà compartit amb els municipis de Bellvei, Albinyana, la Bisbal del Penedès i Santa Oliva.

22 de maig 2008

Sol·licitud de retirada de tres plafons publicitaris


Ahir dia 21 de maig vam entrar a l’Ajuntament del Vendrell una sol·licitud que feia referència a tres plafons publicitaris de grans dimensions que estan instal·lats en un solar de l’avinguda del Camp d’Esports, cantonada amb el carrer Magnòlies.

Partint de l’article 22, punt 2, apartat a) de l’Ordenança Municipal sobre les Activitats Publicitàries que diu: “En qualsevol cas no s’autoritzarà...la col·locació o instal·lació de qualsevol suport publicitari que per la seva forma, color, dibuix, o inscripcions...impedeixi la visibilitat o produeixi enlluernament als conductors dels vehicles i als vianants o en els llocs on pugui perjudicar o comprometre el trànsit rodat o la seguretat dels vianants”, des d’Alternativa Vendrellenca que els plafons perjudiquen el trànsit rodat. Arribem a aquesta conclusió perquè, tant per les seves grans dimensions com per la seva proximitat al carrer, fa que els plafons puguin distreure l’atenció dels conductors o conductores.

Si a més a més tenim en compte que es troben en plena zona escolar i que, per tant, ens trobem en un lloc on podem passar molts nens i nens, aquesta possible distracció per part dels conductors o conductores podria tenir conclusions tràgiques.

Creiem que aquests plafons són del tot innecessaris i per altra banda, també són del tot antiestètics. Des d’Alternativa Vendrellenca no volem que el nostre municipi es comenci a semblar a una petita Barcelona, amb cartells publicitaris de grans dimensions per tots els costats.

Hem preguntat a l’Ajuntament del Vendrell si existeix expedient tramitat per la sol·licitud de col·locació d’aquests plafons. En el cas de que aquest expedient existeixi i anteriorment s’hagi donat el permís per la seva col·locació, des d’Alternativa Vendrellenca demanem que aquests permís sigui revocat per les raons abans esmentades, i es passi a la seva retirada. Com és obvi, en el cas que no existís expedient demanem la seva retirada immediata i la sanció corresponent.

21 de maig 2008

Demà dijous Ple de l'Ajuntament del Vendrell


Tal com us vam dir sempre que ens enterem amb suficient temps us comunicarem els dies en que es celebri Ple de l'Ajuntament del Vendrell i així facilitar que la gent hi pugui assistir i dir la seva opinió. El proper Ple serà demà dijous 22 de maig a les 19 h a la Casa Consistorial i l'ordre del dia serà el següent:

1- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

2- Assabentament de decrets dictats per l'alcaldia.

3- Proposta d'aprovació provisional del Pla Especial urbanístic "Pla Especial canvi d'adjudicació d'usos a l'illa situada al sector 11 "Tancat del Galan", delimitada pels carrers Barcelonès, Occitània, Ribera d'Ebre i avinguda Tancat de la Plana.

4- Proposta de substitució de vocals de les Juntes dels Patronats Municipals Hospital-Asil, Promoció Econòmica i Esports.

5- Proposta de rectificació de l'acord de Ple de 14 de febrer de 2008, pel qual s'aprova el Pla d'Obres i d'Inversions referent a les xarxes d'aigua potable i de sanejament de municipi.

6- Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la constitució i dels Estatuts de la Societat Mercantil El Vendrell Serveis Integrals, SLM.

7- Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 25 de febrer de 2008, relatiu a l'aprovació del pla d'usos de la temporada d'estiu d'enguany.

8- Proposta d'aprovació inicial de la creació i la constitució del "Consorci de Viles Termals de Catalunya i els seus Estatuts".

9- Proposta d'aprovació inicial de la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès.

10- Proposta per nomenar la nova escola de primària de Coma-ruga.

11- Proposta per subsanar l'error de fet respecte a l'expedient de modificació de crèdits 1P/2008 i ratificar l'acord adoptat en la sessió de data de 14 de febrer de 2008.

12- Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 12 de maig de 2008, per la formalització de crèdit amb Deixa Sabadell, SA.

13- Proposta d'imposició i ordenació de Contribucions Especials per l'execució d'obres de millora de trams del carrer de la Riba de Sant Vicenç de Calders.

14- Proposta d'imposició i ordenació de Contribucions Especials per l'execució d'obres de millora del carrer Nou de Sant Vicenç de Caldres.

15- Moció presentada per tots els grups municipals per incrementar els recursos als centres educatius.

16- Moció presentada per tots els grups municipals per declarar la Sardana com a Dansa Nacional de Catalunya.

17- Moció presentada per tots els grups municipals de suport a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la UNESCO.

18- Moció presentada per Alternativa Vendrellenca per l'adhesió a la campanya "A taula, en català" de la Plataforma per la Llengua.

19- Proposta presentada pel grup municipal de PSC de retorn al Vendrell de la màscara púnica de l'assentament ibèric de Mas d'en Gual.

20- Proposta presentada pel grup municipal de PSC d'instal·lació a la rotonda de Sant Salvador d'un element identificatiu de la seva antiga activitat d'embarcador de vi i aiguardent.

21- Proposta presentada pel grup municipal de PSC per què s'adoptin les mesures necessàries per tal d'elevar el pas de vianants soterrat de la via del tren a l'entrada nord del Vendrell.

22- Proposta presentada pel grup municipal de PxC d'instal·lació d'una planta municipal trituradora de residus vegetals de poda per al reciclatge i posterior compostatge.

23- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre actuacions en relació a les obres previstes de la carretera de Valls fins al Vendrell C-51.

24- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre actuacions en relació a la situació de presó que viu el jove terrassenc Francesc Argemí "Franki".

25- Precs i preguntes.

Com cada Ple Alternativa Vendrellenca assistirà al Ple i posteriorment realitzarem una valoració del mateix.

12 de maig 2008

Moció per l'adhesió a la campanya "A taula, en català"

Des d'Alternativa Vendrellenca hem preparat una moció per tal que l'Ajuntament del Vendrell s'adhereixi a la campanya de la Plataforma per la Llengua i per l'Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català (ADEC), "A Taula, en català". Aquesta campanya vol impulsar l'ús del català en l'etiquetatge dels productes comercials a través d'un augment important de la demanda. Malgrat que hi ha hagut un increment notable en els darrers anys, l'etiquetatge en català no es troba en la situació que li correspon. I és que el cas del català constitueix una excepció a nivell mundial, ja que cap llengua d'un país democràtic amb tants parlants com el català i amb el reconeixement oficial establert per a la nostra llengua, té tantpoca presència en l'etiquetatge dels productes.

Amb aquesta campanya es vol aconseguir que les institucions i entitats facin efectiu el seu compromís de consumir productes de manera responsable atenent el criteri de l'us de la llengua catalana en l'etiquetatge.

El text de la moció és el següent:

"Atès que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes institucionals o d’entitats que es fan a Catalunya, no estan etiquetades en català.

Atès que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant pel que fa al nombre de parlants, en estatuts d’oficialitat, com de vitalitat de la llengua.

Atès que la responsabilitat dels ajuntaments en salvaguardar els drets dels ciutadans davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del català com a mostra de respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors potencials.

Atès que l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística exposa que les empreses públiques de les corporacions locals, i també les seves empreses concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el català en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge i l’ús del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.

Per tot això presentem la següent:

MOCIÓ

- Que l’Ajuntament del Vendrell es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l’etiquetatge en català.

- Que L’Ajuntament del Vendrell a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció es comprometi a consumir totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan procedeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

- Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament del Vendrell (policia local, escoles, oficines de turisme, instal·lacions esportives, etcètera) es consumeixi, a partir del dia en el que s’aprova aquesta moció, totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

- Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya i a l’entitat Plataforma per la Llengua perquè l’Ajuntament del Vendrell s’adhereixi a la campanya A Taula, en català.".

08 de maig 2008

Jornades: "Andreu Nin i els seus temps"


Aquest cap de setmana la Fundació Andreu Nin organitza al Plau de la Virreina de Barcelona (la Rambla 99) les jornades "Andreu Nin i els seus temps". Els actes són els següents:

Divendres, 9 de maig:

A les 19.00: “Republicanisme i qüestió nacional”.

Els primers anys de l’activitat política de Nin, el desenvolupament de les seves idees sobre la qüestió nacional i la seva rellevància per avui.

Ponents: Ernest Benito, José Ramón Castaños i Jaime Pastor.

Dissabte, 10 de maig:

A les 12 al migdia “Ruta de POUM: Barcelona 1931-1937”.

La Fundació Andreu Nin ha organitzat una ruta pel centre de Barcelona on es mostraran el llocs més emblemàtics relacionats amb la historia del POUM. El punt de trobada serà a l'entrada de l’edifici de la Telefònica (cantonada de l’avinguda del Portal de l’Ángel amb el carrer de Fontanella). Telèfon de contacte: 618 069 166.

A les 16.00: “La revolució russa”.

L’impacte de la revolució russa sobre el moviment obrer espanyol; Nin al país dels soviets, com a dirigent de la Internacional Sindical Roja i com a militant del PCUS.

Ponents: Ferran Aisa, Reiner Tosstorff i Pepe Gutiérrez.

A les 18.00: “Andreu Nin, Joaquín Maurín i el marxisme a l’Estat Espanyol.”

La rellevància del marxisme de Nin i Maurín en el context dels anys trenta.

Ponents: Albert Martí, Yveline Riottot i Pelai Pagès.

Ponents:

Ferran Aisa és autor, entre d’altres, dels llibres: El Laberint roig, Víctor Colomer i Joaquim Maurín, mestres i revolucionaris (Pagès, 2005); La Internacional, el naixement de la cultura obrera (Base-2007), Contrarevolució, els Fets de Maig de 1937 (Edicions 1984, 2007) i Les Avantguardes, surrealisme i revolució (Base, 2008).

Ernest Benito ha publicat, entre altres coses; la Petita història d’Andreu Nin (Ed. Mediterrània, 2007) i El Jove Andreu Nin. Textos periodístics (Llibres de Matrícula, 2007), és professor del Institut d’Ensenyament Media Andreu Nin de El Vendrell.

José Ramón Castaños és veterà activista de l’esquerra vasca; va ser co-fundador de ETA VIª a 1970. Era promotor de la Carta de Derechos Sociales de Euskadi; ha publicat diversos treballs sobre la qüestió nacional a Euskal Herria i l’esquerra a l’Estat espanyol. A l’actualitat promoue, am b altres, el agrupament polític transversal de diverses esquerres vasques denominat ezker gogoa.

Pepe Gutiérrez és historiador i escriptor; ha publicat diversos treballs sobre aspectes de la història del moviment obrer, entre d’altres: Retratos poumistas (Espuela de Plata, 2006). Ha estat responsable de nombroses edicions de clàssics del socialisme i assajos biogràfics sobre Trotsky, Orwell, Jack London, i John Reed.

Albert Martí. Profesor d’història. Activista sindical i membre del Consell Nacional de EUiA. Participant al proyecte Memoria Històrica Terrassenca.

Yveline Riottot és Doctora en Historia i Maître de Conférences a l’Universitat de Reims; és autora de diversos treballs sobre Joaquín Maurín, el moviment obrer espanyol i internacional, fins i tot l’obra mes completa sobre el seu pensament i activitat durant els anys trenta: Joaquín Maurín o la utopía desarmada (Gobierno de Aragón, 2004).

Pelai Pagès és Professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona; reconegut historiador del POUM i biògraf d’Andreu Nin; els seus últims treballs inclouen: Aquella guerra tan llunyana i tan propera. Testimonis i records de al Guerra Civil a Catalunya (Lleida, 2003); Cataluña en guerra y en revolución 1936-1939 (Espuela de Plata, 2007); i com a director, Guerra, franquisme i transició als Països Catalans (Edicions del País, 2006).

Jaime Pastor és Professor titular de Ciència Política de l’UNED. Autor, entre altres treballs, de Guerra, paz y sistema de estados (1990) y Qué son los movimientos antiglobalización (2002). Ha publicat diversos articles sobre el POUM a Viento Sur.

Reiner Tosstorff és Doctor en Historia de la Universitat de Bochum; professor d’Història Contemporània de la Universitat de Cardiff; autor de diversos treballs sobre el moviment obrer internacional, entre d’altres les històries més completes sobre el POUM i sobre la Internacional Sindical Roja.

07 de maig 2008

Sol·licitud de neteja del pàrquing del Club d'Esports Vendrell


Ahir dimarts 6 de maig van fer entrega a l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el registre, una sol·licitud en la que demanem que es netegi el pàrquing que hi ha al costat del Club d’Esports Vendrell. En especial fem esment a la zona justament posterior a les cases que donen a la Carretera de Santa Oliva on la vegetació ha crescut de forma descontrolada i on la gent ha aprofitat per llençar runes i escombraries. Aquesta sol·licitud és fruit de la petició que ens han realitzar alguns veïns i veïnes de la zona pels qui aquesta situació és una molèstia. Com sempre hem dit des d’Alternativa Vendrellenca estem a la disposició dels vendrellencs i vendrellenques per donar suport en el cas que existeixi alguna problemàtica.

05 de maig 2008

Moció per la retirada de tota la simbologia franquista del Vendrell

La placa situada a l'edifici de la Carretera de Valls conegut com les "cases barates"


Des d'Alternativa Vendrellenca hem realitzat una moció sol·licitant que es faci un inventari exhaustiu de tots els símbols i vestigis de la dictadura franquista que perdurin al nostre municipi per tal que es procedeixi a la seva posterior retirada. En principi l'hem entregat, via registre d'entrada de l'Ajuntament, al grup municipal de CiU per tal de saber si estan interessats en presentar-la en el nostre nom al proper Ple municipal. En cas que ens diguin que no, la presentaríem a la resta de partits (obviament exceptuant al partit xenòfob PxC). El text de la moció és el següent:


"Fa 70 anys que es va produir el cop d’estat contra el govern democràticament escollit de la Segona República Espanyola i que va conduir a una sagnant Guerra Civil i a la instauració de la dictadura del General Franco. Trenta dos anys després del final del règim dictatorial i vint-i-nou des de que es aprovar la Constitució Espanyola, als nostres carrers encara podem trobar símbols i vestigis que ens recorden aquells anys d’opressió i repressió.

Un exemple són les plaques amb el jou i les fletxes que es poden trobar als habitatges de protecció oficial que es van construir durant la Dictadura, o la placa que commemora la construcció dels habitatges de Carretera de Valls que avui es coneixen com a “casas baratas”.

Per tot això creiem important, tal com ja s’ha fet, i s’està fent, a altre municipis dels Països Catalans, la retirada de tota la simbologia que encara resta al terme municipal del Vendrell i és per això que proposem la següent:


MOCIÓ

- Que es realitzi un inventari exhaustiu, en un termini de sis mesos, de tots els símbols i vestigis de la dictadura franquista, que encara perduren a la nostra vila.

- Que es retirin tots aquests símbols que surtin relacionats en aquest inventari, així com substituir els noms de carrers que continguin noms de persones o entitats relacionades amb el franquisme o altres períodes dictatorials.

- Que en el cas de les plaques d’habitatges amb el jou i les fletxes, es faci arribar a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge l’acord de retirada de les mateixes."