09 de juny 2008

Moció per la declaració del Vendrell com a ciutat antitaurina i amiga dels animals


Des d'Alternativa Vendrellenca, conjuntament amb el Partit Antitaurí contra el Maltractament Animal, hem presentat una moció al registre de l'Ajuntament del Vendrell sol·licitant que el municipi es declari ciutat antitaurina i amiga dels animals. El text de la moció és el següent:

"Atès que la Declaració Universal dels Drets dels Animals de l’ONU, en el seu article 10 diu “Cap animal ha de ser explotat per divertiment de l’ésser humà. Es prohibeixen els espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat de l’animal”.

Atès que la Declaració Universal dels Drets dels Animals de l’ONU, en el seu article 11 diu “Tot acte que provoqui la mort innecessària d’un animal és un crim contra la vida, és a dir, un biocidi”.

Atès que entenem que en una societat civilitzada com la nostra és una incoherència que es convisqui amb la tortura i la mort com a forma de divertiment, encara que sigui d’una forma tradicional i arrelada des de ja fa segles.

Atès que any rere any, milers d’animals són torturats amb cap altra finalitat que no sigui el divertiment.

Atès que l’Ajuntament del Vendrell intenta vetllar sempre pel civisme dins el municipi.

Atès que entenem que hem d’avançar en els drets dels animals, per evitar-los patir inútilment i menys per diversió.

Per tot això presentem la següent:

MOCIÓ

- Que El Vendrell és declari ciutat antitaurina i amiga dels animals.

- Que l’Ajuntament del Vendrell no sigui còmplice d’un espectacle cruel com el de les curses de braus ni de cap altre espectacle on es torturin animals.

- Que l’Ajuntament del Vendrell no permeti els anuncis en els mitjans públics municipals de curses de braus ni de cap altre espectacle que produeixi la mort i/o dolor a animals.

- Que l’Ajuntament del Vendrell no permeti la instal·lació de circs o d’espectacles semblants que utilitzin animals en els seus espectacles.

- Que des de l’Ajuntament del Vendrell no subvencions públiques per a espectacles taurins ni de cap altre espectacle que produeixi la mort i/o dolor a animals.

- Que qualsevol conveni de col·laboració o acord que l’Ajuntament signi amb una empresa, entitat o associació, tindrà en compte que aquesta no atempti contra els drets dels animals en qualsevol dels àmbits de l’empresa, entitat o associació."

1 comentari:

Anònim ha dit...

preberite celoten blog, kar dober